"Fikirli Olmak Ayrıcalıktır."

 444 0 357

 0532 566 03 57

İletişim

İletişim

  • Etkin Dinleme
  • Çeşitli ifade araçları (Beden dili, resim, istatistik, sıralama, kategorize etme vb.)
  • Anadil ve uluslararası bir dile hakim olmak
  • İletişimde özel kavram ve davranışları bilmek
  • Kendini ifade edebilme
  • Empati

 

Bizler öğrencilerimizin anadiline ve bir uluslararası en az iki dile hakim olan;iyi birer dinleyen (susan değil), kişinin gönderdiği iletileri (görsel, işitsel, vücut dili vs.) algılayan ve kodlarını çözüp söz, yazı veya çeşitli ifade araçları ile karşıya kendini tam anlamı ile ifade eden bireyler olarak
yetişmesinden tarafız.

 

Copyright © 1998 - 2020 | Fikir Koleji. 22 Yıldır Sevgi ile... Tüm Hakları Saklıdır.

My Medya