"Fikirli Olmak Ayrıcalıktır."

 444 0 357

 0532 566 03 57

Düşünsel Beceriler

Düşünsel Beceriler

  • Kendi kendine öğrenme
  • Birbirinden bağımsız görünen olaylar ve parçalar arası ilişki kurma
  • Soyuttan somuta, somuttan soyuta düşünebilme
  • Parçadan bütüne, bütünden parçaya doğru düşünebilme
  • Analitik ve reel düşünerek sınıflama veya kategorize edebilme

 

Bazen bir olgunun tümüne odaklanıp parçalan gözden kaçırdığımız gibi bazen de parçalara odaklanıp bütünü görmeyebiliriz. Aslolan ise öğrencilerinizin parça bütün ilişkisini kaybetmeyip çift yönlü düşünmesini sağlamaktır.

Öğrencilerimizin soyuttan somuta ya da somuttan soyuta düşünebilme olaylar arasında ilişki kurup neden-sonuç ilişkilerini kurabilme becerilerini onlara kazandırabilmeyi amaçlıyoruz.

Öğrencilerimiz bir biri arasında ilişkisi pek açık olmayan temelde aynı olan parçalar arasındaki sistematik ilişkiyi kurup muhtemel sorunların çözülmesini sağlamalıdır.

Hepimiz çocukluk döneminde birşeyi kendi kendimize yaparken ilk denemedeki beceriksizlikten kaynaklı etrafımıza rahatsızlık vermişizdir. Büyüklerimiz bu rahatsızlığı gidermenin en kestirme yolu ya hemen öğretmekte ya da onun yerine yaparak çocuğu bağımlı ve muhtaç duruma sokup kendi kendine öğrenme yetisinden mahrum bırakmıştır. Bizler öğrencilerimizin kendi kendine öğrenip ihtiyaçlarını bağımsız gideren bireyler olmasını amaçlarız.

Copyright © 1998 - 2020 | Fikir Koleji. 22 Yıldır Sevgi ile... Tüm Hakları Saklıdır.

My Medya