"Fikirli Olmak Ayrıcalıktır."

 444 0 357

 0532 566 03 57

Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

 

FİKİR’ de 9. 10 Sınıf EĞİTİM MODELİ

Fikri olan nesiller yetiştiriyoruz.

Ortaöğretim çocuklarımızın öğrenim yaşamlarındaki önemli basamaklardan biridir. Biz gençlerimizi bir yandan üniversiteye hazırlarken öte yandan hayata da hazırlıyoruz. Fikri olan, çağdaş düşünce yapısına sahip, sorgulayan, araştıran ve kendini doğru ifade edebilen gençler bir sonraki öğrenim basamağı olan üniversiteye FİKİR’li olarak hazırlanır.

  1. Fikir Akademik Gelişim Sistemi-FAGS

  2. FİKİR Yabancı Dil Sistemi- FYDS

  3. FİKİR Bireysel Gelişim Sistemi- FBGS

 

FİKİR Akademik Gelişim Sistemi-FAGS

Akademik ders bilgisinin temel alındığı bu sistemde; derslere destek olarak her öğrencinin bireysel öğrenme stiline uygun akademik destek verilmekte, öğrencilerin ölçme değerlendirme sürecinde günlük takipleri yapılmakta ve eksik kazanımlar tamamlanmaktadır.

Öğrencilerimizin üniversite sınavına 9. Sınıftan itibaren hazırlanmaya başlamaları esastır.

Bu eksende; Mentör öğretmen ve PDR uzmanı eşgüdümünde yapılan “İzleme-Değerlendirme- Yönlendirme-Tamamlama-Takip” çalışmaları ile öğrencilerimiz akademik olarak eksiksiz bilgi ile donatılmakta ve üniversiteye hazırlanmaktadırlar.

 

FİKİR Yabancı Dil Sistemi- FYDS

Yabancı dil eğitimi programımızda hedef, öğrencilerimizin “okur-yazar-konuşur” düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmaları, ulusal ve uluslararası projelerde yer alabilecek yetkinliğe sahip olmalarıdır.

Fikir’ li her öğrenci, haftalık 12 -14 saatlik İngilizce programı ile, Canbridge Sertifika Sınavları’na hazırlanacak olan öğrencilerimiz okulumuzu ve kendilerini MUN, TÜBİTAK, ERASMUS, benzeri alanlarda temsil edebileceklerdir.

 

FİKİR Bireysel Gelişim Sistemi- FBGS

Biz öğrencilerimizin etkili ve verimli çalışma davranışları edinebilmeleri için onlara rehber olmaya çalışıyoruz. Ders çalışmayı bilen, öğrendikleri arasında bağ kurabilen analitik düşünme gücü yüksek öğrenciler yetiştirmek istiyoruz.

 

BİREYSEL TAKİP te olan her Fikir’li öğrenci etkili PDR sistemi ile bireysel özellikleri, yeterlikleri, yetenekleri ile tanınır, izlenir, yönlendirilir. Alan ve mesleğe yönlendirme çalışmaları 9. Sınıftan itibaren başlar.

TEKNOLOJİ ve İNOVASYON gerekliliği FİKİR’li her öğrenci için temeldir. Teknolojik donanıma sahip okulumuzda, eğitim sitemimiz içinde yer alan, STEAM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat dalları ile etkileşimli çalışmalar) çalışmaları ile çağın gerektirdiği bilgilerle donatılıp, inovativ düşünebilen bireyler olmaları hedeflenir.

EVRENSEL DEĞERLER’e sahip öğrenciler yetiştiriyoruz. Bu değerler eğitim sistemimizin en temel parçalarından biridir. FİKİR ‘li her genç; disiplinli, cesur, hoşgörü sahibi, farklılıklara saygı duyan, toplumuna yabancı olmayan bireyler olarak yetişir.

BECERİ GELİŞTİRME akademik dersler kadar önemsenmekte, FİKİR’li her gencin, yaşının da getirdiği ilgi ve merakına uygun çalışmalar yürütülmektedir. Beceri atölyeleri, görsel sanatlar eğitimi, müzikal beceriler önemsenmekte ve desteklenmektedir.

 

FİKİR’ de 11.12. Sınıf EĞİTİM MODELİ

İki yıllık üniversite hazırlık programı
 

  1. FİKİR Akademik Hazırlık Sistemi -FAH

  2. FİKİR ölçme Değerlendirme Sistemi-FÖD

  3. FİKİR PDR Sistemi-FPDR

 

FİKİR Akademik Hazırlık Sistemi –FAH

Fikir Koleji’de Üniversite Sınavlarına hazırlanma sürecindeki 11 ve 12. Sınıf öğrencilerine , ağırlıklı olarak sınava dönük akademik dersler verilmektedir. Dershane ve kurs öğretmenliği deneyimine sahip öğretmenlerimiz, yenilenen sınav sistemine uygun içerikli yayınlar desteği ile öğrencilerimizi sınava hazırlamaktadırlar.

•  Fikir Koleji olarak, Türkiye’ deki sınav sistemine tam uyum anlayışı ile öğrencilerimiz; TYT VE AYT sınavlarında başarılı olmaları için, ayrıca bir etüt merkezi, dershane, özel derse ihtiyaç duymayacak şekilde desteklenir. Bu amaçla, mentör öğretmen takibinde olan her öğrenci tek tek izlenir, eksik kazanımları için bire bir takviye ders desteğine alınır.

 

FİKİR Ölçme Değerlendirme Sistemi-FÖD

Sınava hazırlık sürecindeki her FİKİR’li, ölçme değerlendirme uzmanı tarafından takip edilir. düzenli yapılan kurumsal sınavlarla öğrencinin akademik gelişimi takip edilir, eksik kazanımları belirlenir ve ilgili mentör öğretmene iletilerek gerekli çözüm yolları üretilir.

 

FİKİR PDR Sistemi-FPDR

FİKİR’li her öğrenci özeldir ve çalışma davranışı, yeterlikleri, eksiklikleri, hedefleri farklı olabilir. PDR birimimizde, gençlerimizin gelişimsel özelliklerini de dikkate alarak; gerekli psikolojik destek ve rehberlik hizmeti verilir. Zaman yönetimi, Stres yönetimi ve benzeri konularda öğrenciye destek verilir.

Öğrencimiz bir yandan üniversite ye hazırlanırken bir yandan da rehberlik çalışmaları yardımı ile; üniversite ortamına, iş yaşamına, sosyal yaşama da hazırlanır.

 

Copyright © 1998 - 2020 | Fikir Koleji. 22 Yıldır Sevgi ile... Tüm Hakları Saklıdır.

My Medya