"Fikirli Olmak Ayrıcalıktır."

 444 0 357

 0532 566 03 57

Griceviz

Griceviz

GriCeviz bilişsel becerilerin ve zihinsel yeteneklerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesini hedefleyen, kişileştirilmiş beyin egzersizlerinden oluşan bir platformdur.

Farklı yaşlarda ve eğitim düzeyindeki kullanıcıların yararlanabileceği bir platform olan GriCeviz çocukların akıl ve zeka oyunları ile zihinsel yeteneklerin geliştirilmesinde, güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesinde önemli bir yardımcıdır.

Görsel:

Görsel İşleme: Uzamsal İlişkiler, Görselleştirme, Kapama Hızı, Kapama Esnekliği

Sözel:

Sözcük dağarcığı, Adlandırma ustalığı, Okurken kod açma, Uzamsal ilişkiler

Hafıza:

Görsel bellek, Uzamsal ilişkiler, Uzamsal tarama, Algısal hız

Sayısal:

Matematiksel işlem becerisi, Zihinsel karşılaştırma hızı, Akıcı zeka, İşlem ustalığı

Mantık:

Sıralı akıl yürütme, Tüme varım, Tümden gelim, Uzamsal tarama, Zihinsel karşılaştırma hızı

Dikkat:

Test alma düzeyi, Algısal hız, Zihinsel karşılaştırma hızı, Karar ve Hız

Copyright © 1998 - 2020 | Fikir Koleji. 22 Yıldır Sevgi ile... Tüm Hakları Saklıdır.

My Medya