"Fikirli Olmak Ayrıcalıktır."

Meta Bilişimle Matematik

Meta Bilişimle Matematik

“Matematik de resim, müzik ve heykel gibi bir sanattır.” Cahit Arf

Fikir Koleji Meta Bilişimle Matematik programı; kavramları, teknikleri ve algoritmaları öğretmenin yanında, öğrencilerin Matematiksel problem çözmenin yararlarını kavramaları amacıyla geliştirilmiştir. Dersler bütün öğrenciler için gerekli olan temel bilgileri kapsar ve Matematiğe meraklı olan öğrencilerin farklı ve ileri seviyelerdeki beklentilerini karşılar.

Öğrencilere gerekli kavramlar ve teknikler kazandırılırsa, Matematiksel doğruları kendileri de keşfedebilirler. Bu yaklaşım sayesinde sadece daha anlamlı bir öğrenim gerçekleştirilmekle kalınmaz aynı zamanda öğrenciler, koşullar değişse dahi çeşitli problemleri çözecek yeterliliği ve esnekliği kazanırlar.

Matematik öğretim programlarımızda benimsediğimiz bu yaklaşım doğrultusunda:
• Ders planlarını yaparken sınıfta hangi noktaların ayrıntılı anlatılacağına, hangilerinin öğrencilerin kendilerinin keşfetmesi için yönlendirileceğine karar verilir ve sınıfta ders sırasında da gerektiğinde bu yönde esneklik gösterilir.

• Matematik öğretiminde doğru yaklaşım tek değildir; öğretim yöntemleri açısından her öğretmen kendi deneyimlerine dayanacağı gibi zümre öğretmenleriyle fikir alışverişi içinde olur ve bu konuda yayınlanan araştırma sonuçlarını takip eder.

• Farklı öğretim yöntemlerinin uygulanması, tek bir yöntemden daha başarılı sonuç verir.

• Bilinçli kullanılan teknoloji öğrenci kazanımlarını zenginleştirir.

• Zorunlu Matematik dersleri, bütün öğrencilerin temel bilgileri kazanması amacıyla tasarlanmıştır.

• Seçmeli Matematik dersleri ise Matematik alanındaki bilgilerini daha ileri düzeyde geliştirmek isteyen öğrencilere yöneliktir.

İlk ve orta öğretimin bütün seviyelerindeki Matematik derslerinde öğrencilerin:

• İngiliz dilinde Matematik terimlerini ve Matematiksel ifade kavramaları,

• Teknikleri gerektiği gibi uygulamaları,

• Her problemin çözümü için en elverişli tekniği tespit edebilmeleri,

• Kullandıkları tekniklerin kavramsal boyutunu kavramaları,

• Matematiğin gücünü ve sınırlarını takdir etmeleri,

• Matematiğin başka alanlarla ilişkisini ve işlevini kavramaları,

• Akademik dürüstlüğe saygılı olmaları hedeflenir.

Copyright © 1998 - 2019 | Fikir Koleji. 21 Yıldır Sevgi İle... Tüm Hakları Saklıdır.

Ajans Woops